fbpx

Projektai

 

UAB „nSoft“ siekdama padidinti įmonės patrauklumą, investuojant į gaminių originalių dizaino sprendimų sukūrimą, įgyvendina iš Europos Sąjungos regioninės  plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą – „Originalių dizaino sprendimų diegimas UAB „nSoft““ Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0135.

UAB „nSoft“ kuria ir įgyvendina įvairius informacinių technologijų sprendimus, skirtus verslo valdymui, praėjimo kontrolei, bilietų pardavimui, sandėliavimui ir kitoms sritims. Sukurti projektai yra pritaikomi restoranuose, sporto klubuose, pramogų vietose, soliariumų studijose ir kituose objektuose. Šios sistemos yra nuolat vystomos ir pritaikomos konkretiems klientų poreikiams.

Siekdama didinti savo konkurencingumą ir produktyvumą, UAB „nSoft“ projekto įgyvendinimo metu planuoja sukurti 4 originalius gaminių dizainus. Sėkmingai įgyvendinusi projektą bei investavusi į originalių gaminių dizainų sprendimų sukūrimą bei diegimą, įmonė padidins savo gaminių patrauklumą rinkoje bei kartu ir jų paklausą, kas padidins įmonės produktyvumą ir pagerins finansinius rodiklius.

Projekto vykdymo biudžetas – 51 000,00 Eur;

Skirto ES finansavimo suma – 30 000,00 Eur.

Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2020 m. rugpjūtis – 2022 m. vasaris.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“

Projektai