fbpx

Projektai

UAB “nSoft” siekdama plėsti savo pardavimus užsienyje ir didinti eksportą, įgyvendina iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą – “EXPO GALIMYBĖS PAŽANGIEMS”.

Įmonė nSoft kuria ir įgyvendina įvairius informacinių technologijų sprendimus, skirtus verslo valdymui, praėjimo kontrolei, bilietų pardavimui, sandėliavimui ir kitoms sritims. Sukurti projektai yra pritaikomi restoranuose, sporto klubuose, pramogų vietose, soliariumų studijose ir kituose objektuose. Įmonės įgyvendinami sprendimai remiasi programinės ir techninės įrangos sąveikavimu. nSoft nuo pirmųjų gyvavimo dienų Lietuvoje kuria verslo valdymo sistemas, o pagrindiniai sukurti ir toliau tobulinami produktai yra nPoint, TicketEx, nAims ir nVentory. Šios sistemos yra nuolat vystomos ir pritaikomos konkretiems klientų poreikiams.

Įmonės siūlomi sprendimai sėkmingai įgyvendinami Lietuvoje, tačiau įmonė turi didžiulį potencialą plėsti savo pardavimus užsienyje ir didinti eksportą, kam reikalingos investicijos į dalyvavimą parodose. Projekto veiklos nukreiptos UAB „nSoft” aukštos pridėtinės vertės produkcijos eksporto skatinimui, naujų eksporto rinkų paieškai ir jau esamų rinkų plėtrai, įmonės konkurencingumo didinimui. Investicijas planuojama skirti įmonės ir jos pačios pagamintos APV produkcijos pristatymui užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Projekto finansavimo šaltinis – Bendrai finansuoja Europos Sąjunga

Projekto vertė – 309 373,00 EUR, skirtas finansavimas – 149 984,03 EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024 m. kovas – 2026 m. rugpjūtis

 


 

UAB „nSoft“ siekdama padidinti įmonės patrauklumą, investuojant į gaminių originalių dizaino sprendimų sukūrimą, įgyvendina iš Europos Sąjungos regioninės  plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą – „Originalių dizaino sprendimų diegimas UAB „nSoft““ Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0135.

UAB „nSoft“ kuria ir įgyvendina įvairius informacinių technologijų sprendimus, skirtus verslo valdymui, praėjimo kontrolei, bilietų pardavimui, sandėliavimui ir kitoms sritims. Sukurti projektai yra pritaikomi restoranuose, sporto klubuose, pramogų vietose, soliariumų studijose ir kituose objektuose. Šios sistemos yra nuolat vystomos ir pritaikomos konkretiems klientų poreikiams.

Siekdama didinti savo konkurencingumą ir produktyvumą, UAB „nSoft“ projekto įgyvendinimo metu planuoja sukurti 4 originalius gaminių dizainus. Sėkmingai įgyvendinusi projektą bei investavusi į originalių gaminių dizainų sprendimų sukūrimą bei diegimą, įmonė padidins savo gaminių patrauklumą rinkoje bei kartu ir jų paklausą, kas padidins įmonės produktyvumą ir pagerins finansinius rodiklius.

Projekto vykdymo biudžetas – 51 000,00 Eur;

Skirto ES finansavimo suma – 30 000,00 Eur.

Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2020 m. rugpjūtis – 2022 m. vasaris.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“

Projektai