fbpx

ISO-9001 ir ISO-20000

nSoft yra sertifikuota ir nuolat audituojama, pagal tarptautinius ISO-9001 ir ISO-20000 kokybės standartus

 • Vadybos sistemos sertifikatas patvirtina, kad organizacijos veikla atitinka tarptautinių standartų reikalavimus;
 • Kokybės vadybos sistemos sertifikatas užtikrina, jog organizacija kontroliuoja produktų ir paslaugų kokybę bei nuolat ją gerina;
 • Organizacija su sertifikuota kokybės vadybos sistema, yra patikimesnė, turinti gerą įvaizdį ir konkurencinį pranašumą;
 • Organizacijoms, turinčioms sertifikuotas vadybos sistemas, paprasčiau bendradarbiauti, vykdyti įsipareigojimus ir reikalavimus;
 • Sertifikuotos organizacijos nuolat tobulina savo produktus bei paslaugas.

Vadybos sistemos nauda

 • Organizacijos procesai reglamentuojami ir vykdomi pagal standartų reikalavimus;
 • Vadybos sistema skatina nuolat išlaikyti aukštą gamybos ir paslaugų lygį;
 • Pagarėja komunikacija tarp dirbančiųjų, pasitaiko mažiau klaidų;
 • Sutrumpėja naujų darbuotojų įsitraukimo į darbą laikas;
 • Skatinamas darbuotojų sąmoningumas bei motyvacija;
 • Aiški reagavimo į klientų skundus sistema, skatinanti iškelti problemas ir jas spręsti;
 • Didesnė sauga (aplinkos, darbuotojų, informacijos ir t.t.), pagal vadybos sistemos pobūdį;
 • Rizikos vertinimas ir jos mažinimo priemonių nustatymas padeda sušvelninti nepageidaujamus efektus;
 • Griežtesnė kontrolė, daro teigiamą poveikį vadybos sistemų efektyvumui;
 • Vadybos sistema – įrankis, vidinių procesų skaidrumui ir tikslų siekimui.

ISO9001 nSoft sertifikatas

ISO20000 nSoft sertifikatas