fbpx

Partnerių paieška tarptautinėms iniciatyvoms užsienyje

2019-01-21

Siekdama į rinką pateikti kokybiškesnes atsargines detales, ieškodama šiam tikslui inovatyvių sprendimų bei naujų technologijų, UAB nSoft, pasinaudojusi veiksmų programos priemone InoConnect, įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms verslo valdymo technologijų, grįstų IRT taikymu, kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose“ Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0037. Šiam projektui buvo skirtas 10 000 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę, per Europos įmonių tinklą (EĮT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautiniuose renginiuose. Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų renginiuose siekiama surasti partnerių inovatyvių technologijų kūrimui ir taikymui funkcinių medžiagų srityje.

EĮT renginiuose bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, kurie plėtoja MTEPI veiklą IT srityse.

Projekto metu planuojama dalyvauti tarptautiniuose renginiuose tokiose užsienio šalyse kaip Latvija, Ukraina, Baltarusija, JAV, PAR, Japonija.