fbpx

Paslaugų sektoriaus įmonių darbuotojų profesinės kompetencijos stiprinimas

2013-10-22

logo

UAB „nSoft“ drauge su partneriais įgyvendina projektą „Paslaugų sektoriaus įmonių darbuotojų profesinės kompetencijos stiprinimas“. Projektas yra dalinai finansuojamas Europos socialinio fondo paramos lėšomis.

Projekto vertė – 200495,25 eurai, paramos lėšų suma – 140346,67 eurai.
Projekto trukmė – 24 mėn.

UAB „nSoft” drauge su savo partneriais – smulkiomis laisvalaikio, sporto bei susijusias paslaugas teikiančiomis įmonėmis, atliko įmonių darbuotojų mokymo poreikių tyrimą. Tyrimas buvo inicijuotas atsižvelgiant į bendros veiklos patirtį bei numatomus vykdyti bendrus projektus. Atliktas tyrimas nustatė šioms įmonėms bendras problemas, kurių sprendimui ir buvo inicijuotas bendras projekto rengimas. Viena pagrindinių smulkių įmonių problemų – nepakankama darbuotojų kvalifikacija sudėtingesnėms paslaugoms teikti. Tai neleidžia įmonėms peržengti mažų įmonių dydžio ribos ir paspartinti plėtrą.

Esminiams pokyčiams pasiekti ir buvo inicijuotas kvalifikacijos tobulinimo projektas. Projekte dalyvauja tik mažos įmonės, kurias vienija paslaugų sektorius ir santykinai jaunas įmonių amžius. Šios įmonės turi po nedaug darbuotojų, kurių kvalifikaciją būtina kelti, todėl tai geriausiai daryti drauge, kai galima sudaryti pilnas dalyvių grupes ir gauti geresnes paslaugų kainas.
Projekte numatoma vykdyti specialistų profesinių įgūdžių tobulinimo mokymus taip siekiant padidinti jų profesionalumą ir galimybes teikti aukščiausios kokybės paslaugas. Bus sprendžiama darbuotojų turimos kvalifikacijos neatitikimo dabartiniams darbo rinkos reikalavimams problemos bei įgyvendinami įmonių tikslai plečiant veiklą, pritraukiant naujus klientus. Projekte numatoma apmokyti 81 darbuotoją. Užsibrėžti rezultatai įmonėms yra pasiekiami, o dalyvių skaičius nustatytas pagal mokymų poreikių tyrimą bei galimybių vertinimą.