fbpx

Teikiamų paslaugų pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose

2019-10-07

]UAB „nSoft“ įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „UAB „nSoft“ produkcijos ir teikiamų paslaugų pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose siekiant padidinti įmonės eksportą“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0197 siekiant padidinti įmonės eksportą.
Įgyvendindama minėtą projektą, įmonė planuoja dalyvauti užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, kur pristatys savo produktus ir teikiamas paslaugas.
Planuojami projekto rezultatai: gauti naujų klientų ir išsamiai pristatyti ir supažindinti potencialius klientus su įmonės siūlomais sprendimais, veikimo principais ir gaunamomis naudomis.
Projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas sustiprinti ir išplėsti įmonės pozicijas tarptautinėse rinkose ir eksporto apimčių didinimui, įmonės žinomumo ir jos užsakovų skaičiaus augimui. Auganti apyvarta ir eksporto didėjimas turės teigiamą poveikį tiek įmonės, tiek šalies plėtrai.
Projekto vykdymo biudžetas – 84 474,00 eurų; gauto finansavimo suma – 42 237,00 eurų.
Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2019 m. balandis – 2021 m. balandis.
Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.