fbpx

UAB „NSOFT” investuoja į paslaugų eksporto plėtrą

2015-09-18

logo

Nuo 2015-04-01 iki 2015-09-17 UAB “nSoft” įgyvendino projektą „Įmonės veiklos plėtra eksporto rinkose” (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-195), pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės”.

Projektas yra bendrai finansuojamas panaudojant Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas. Skirta paramos lėšų suma – 24519,57 eurai.

Projekto tikslas – UAB ,,nSoft” siekia padidinti prekių ir paslaugų eksportą ir apyvartą. Projekto įgyvendinimo metu buvo dalyvaujama keturiose tarptautinėse parodose, kuriose buvo pristatoma įmonė ir jos veikla. Dalyvauta keturiose parodose, kurios skirtos specifinių regionų partnerių paieškai bei tarptautiniams pristatymams. Šiose parodose dalyvaudavo ir kitų šalių potencialūs pirkėjai. Projekto pridėtinė vertė: išaugusios įmonės eksporto apimtys; padidintas įmonės konkurencingumas ir žinomumas tarptautinėse rinkose; išlaikytos esamos ir sukurtos naujos darbo vietos; padidintas darbo našumas. Projekto veikla turės teigiamą poveikį BVP bei eksporto apimčių augimui, įmonių (įskaitant ir klientus) konkurencingumui dėl didėjančio eksporto ir darbo našumo.

Įgyvendinus projektą, sukaupta rinkos tyrimų medžiaga bus naudojama kuriant naujus bei tobulinant esamus įmonės produktus bei paslaugas. Numatoma ir toliau vykdyti skirtingas rinkodaros priemones ir tinkamai išnaudoti sukauptą patirtį.

UAB „nSoft“ yra profesionali informacinių sistemų kūrėja, kuri dalį sistemų siekia integruoti su biometrine įranga. Kurdama naujus ir tobulindama esamus produktus, įmonė glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, informacinių technologijų saugos mokslo laboratorija. Įmonės veikla orientuota į informacinių technologijų elektroninį bei programinį saugumą, užtikrinantį duomenų srautų nepažeidžiamumą, užkertantį kelią vartotojui sukčiauti. Taip pat įmonė dirba su sporto klubais siekiant sukurti integruotus programinius sprendimus.